Septiktank typer

Septiktank typer

En septiktank fungerer for å avhende biologiske sanitære avfall på en sikker og effektiv måte. Septisk systemene er vanligvis klassifisert som enten tradisjonell eller alternativ. Jord og området vanligvis bestemmer hvilken septiktank brukes.

Tyngdekraften systemer

Gravitasjon-systemer tillater bare tyngdekraften flytte avløpsvannet gjennom septiktank og inn i avløpet feltet. Denne typen septiktank blir ofte tilstoppet eller overbelastet med vann.

Aerobic enheter

En aerobic behandling enhet (ATU) benytter oksygen å bryte ned fast avfall. Denne alternative typen septiktank brukes vanligvis i miljømessig sensitive områder.

Trykk systemer

Press distribusjonssystemet bruker en pumpe til å dispensere avløpsvann gjennom hele avløp feltet. Konvensjonelle systemet er veldig effektiv og brukes i de fleste nye septik-systemer.

Sandfilter systemer

Sand filter systemer brukes vanligvis når lite jord er tilgjengelig for behandling. Denne alternative typen septiktank bruker en sand filter for å behandle avløpsvann.

Jordhaug Systems

En jordhaug system reiser i avløpet feltet over naturlige jord nivået. Denne alternative typen septiktank installeres ofte i områder med lite jord.

Drypp vanningssystemer

Drypp vanningssystemer distribuere sakte forbehandlet avløpsvann over hele avløpet feltet. Slike septiktank hindrer jord i å bli mettet.