Hvordan Program en håndverker Keyless oppføring Pad

Mange garasjen dør openers inkluderer keyless oppføring pads, gir deg åpne din garasjeport uten en fjernkontroll eller nøkkel. Dette gir enkel tilgang til garasjen, spesielt i tilfellet du glem eller misplace din døråpner ekstern eller nøkkel. Endre oppføringen koden (eller re-programmering keyless oppføring) innebærer følge samme fremgangsmåte som i den innledende programmeringen.

Instruksjoner

•Bevegelsessensoren fire sifre du vil bruke for tilgangskode.

Finne knappen "Smart" garasje døren åpen. Denne knappen er ofte på baksiden av motoren, ved siden av justeringsskruer. Det kan være en plast panel som må fjernes for å se og bruke knappen Smart.

•Trykk på knappen Smart til lyset av blir solid.

•Tast firesifrede oppføring koden i keyless oppføring pad og trykk "Enter" innen 30 sekunder etter trykke knappen Smart.

Tips og advarsler

  • Det er nyttig å ha noen hjelpe deg, slik at under trinn 3 og 4 du kan huske å trykke inngangskoden og "Enter" innen 30 sekunder.