Hvordan fjerne plaststøping fra Vinyl Windows

Vinyl windows kan være utstyrt med plast molding som er utformet for å gjøre vinduet kampen mer estetisk og gi den litt "ferdig". Over tid, kan varmen fra solen i tillegg til fuktighet føre plast molding å bli misfarget eller til å sprekke. Når dette skjer, må plast molding fjernes og erstattes. Du kan leie en altmuligmann å gjøre dette for deg, eller du kan bruke noen verktøy til å gjøre jobben selv.

Instruksjoner

•Score rundt kantene av plast molding med verktøyet kniv mot veggen bryte caulk sømmen.

•Sett snuse bar mellom veggen og plast molding på vinyl vinduet. Forsiktig Tapp snuse bar i et par inches med en gummihammer. Streik ikke Lirk bar for hardt eller du kan forårsake ruten å knekke i vinduet vinyl.

•Slip en tre shim mellom plaststøping og veggen, trekk baren snuse ut. Flytte Lirk bar ca 6 inches ned, og trykke mellom veggen og molding med din gummihammer.

•Sett inn en annen tre shim, deretter fjerne Lirk bar. Fortsett dette mønsteret hele veien rundt vinyl vinduet.

•Passer en flat bar i hullene laget av tre mellomlegg og lirke plast molding fra veggen rundt vinduet hele vinyl.