Hvordan du Wire en stikkontakt bryter

Hvordan du Wire en stikkontakt bryter

Installere en stikkontakt bryter krever kjennskap til huset ditt. Den første viktige tingen å vite er at elektrisitet inn en enhet via svarte ledningen (varmt) og forlater den hvite ledningen. Av sikkerhetsgrunner bør bryteren installeres på varm ledningen mellom strømkilden og uttaket. Denne konfigurasjonen er viktig fordi den stopper strøm i bytte så ingen direkte tilknytning til kilden er mulig utover bryteren.

Instruksjoner

•Skjære av strømmen til kretsen du arbeider på og kontrollere at det er døde med spenning tester.

•Trekk én del av NM-B kabel til boksen uttak fra plasseringen av den nye bryter-boksen. Fjerne ledninger ca 1/2 tommers i begge ender.

•Koble svart wire til toppen bryteren terminalen. Koble den hvite ledningen til bryteren bunnen terminal. Skyv bryteren i boksen bryteren og bolt bryteren på plass.

•Kontroller uttak for strøm. Hvis det er ingen strøm, koble svart ledningen fôring stikkontakten og koble den til svarte ledningen til bryteren. Koble den hvite ledningen, kjører til bryteren, til terminalen på utløpet som har svart ledningen. Snurp tilkoblingen og bruke en svart permanent markør for å markere den hvite ledningen. Dette lar alle som arbeider i dette utsalgsstedet vet at den hvite ledningen er en varm ledningen fôring uttaket. Installere stikkontakt og dekke. Teste krets.