Hvordan du justerer termostaten for en GE ovn

Termostaten på en ovn gjenspeiler ikke nødvendigvis temperaturen du angi ovnen til med ovnen kontrollene. Faktisk kan mange ovnen Termostater har en forskjell på 35 grader Fahrenheit fra temperaturen der du tror ovnen er. Heldigvis finnes det en måte å justere termostaten på General Electric ovnen. Justere ovnen din termostat betyr det vil koke mat på riktig temperatur og hjelpe deg å unngå brennende eller undercooking noe.

Instruksjoner

•Still GE ovnen til 350 grader Celsius og sted ovnen termometeret i ovnen. Fjerne termometeret når ovnen når den innstilte å se hvor langt unna ovnen er fra den faktiske temperaturen der det skal være.

•Trykk knappene "Bake" og "Broil Hi/Lo" på samme tid til "SF" vises på skjermen.

•Trykk "bake" til et tosifret tall vises.

•Trykk på "+" for å øke antallet og "-"-knappen for å redusere antallet med opp til 35 grader Fahrenheit.

•Trykk på "Start".