Hvordan du justerer munnstykket for propan på gass ovn sikkerhetsventil

Propan gass ovner arbeide med sikkerhetsventil tilstøtende til brenneren. Ventilen er utformet for å justere for en optimal luft-til-propan miks for brenner flammer. En liten festeskruen bygget inn ventil kontrollerer gasstrykket kommer gjennom propan regulator. Justere munnstykket deg for å spare penger på en tjeneste ringe etter en reparasjon tekniker. Innstillingen justeringene tar bare noen minutter.

Instruksjoner

•Start av ovnen kontroller og vente på apparatet å avkjøle hvis den er i bruk.

•Trekk ovnen langt fra bak veggen slik at du kan få bak apparatet.

•Skru dekselplaten der gassledningen inn ovnen. Finn sikkerhetsventil etter gass-linje fra brennerne tilbake til piloten lyset.

•Vri skruen i siden av ventilen med en skrutrekker mot klokken hvis flammen er hovedsakelig blå. Tvinn sakte til flammen er lys blå med en gul spissen. Drei med klokken til å redusere luft-til-propan forholdet hvis flammen er hovedsakelig gul.

•Bytt dekselplaten og skyv apparatet nær veggen, vare ta ikke å bøye eller crimp gassledningen.