Hvordan bygge en is-bro

Bygge en is-bro kan være svært vanskelig hvis du er usikker på hva du skal gjøre. Ikke bare det, men hvis slik en bro ikke er konstruert riktig, kan det være veldig farlig. Følgende trinn vil fortelle deg hvordan å lage en is-broen riktig og trygt.

Instruksjoner

•Velg en tidsramme på minst 15 dager som natt temperaturer under 0 grader F. Dette vil gjøre visse at bakken er helt frosset hele veien gjennom, og ikke bare i noen lag.

•Bevegelsessensoren et sted for broen som nivå- eller nesten og har lav flyt. Eller området kan være helt tørr eller helt frossen. Noen av stedene nevnt vil gjøre utslaget.

•Sett snø som ikke har skitt eller alle andre partikler, inn i kanalen å sikkerhetskopiere vannet. Tilsett vann til broen så det vil isen. Kontroller at du ikke legger til noen lemmer, pinner eller rusk isen fordi dette kan svekke strukturen eller føre bekken blokkeres når det begynner å strømme igjen.

•Continue ovennevnte prosessen til broen når lengde og dybde du trenger det. Det bør være utformet slik at trafikk møtes det på et nivå tilnærming, men også sterke nok til å støtte trafikken du forventer å krysse den.